Misje bygdebok ble lansert på Misje museum sundag 4. april 2004.
Tore Turøy og ei gruppe frivillige står bak utgjevinga.
Mange av innbyggjarane på øya har fortald sine historier og lånt ut bilete.
Resultatet er blitt eit fyldig og rikt illustrert bokverk om livet i bygda før i tida,
og framøve, med slektshistorie og masse interessant stoff.
Boka gjer både Misje-folk og andre fjellsokningar mange gode leseopplevingar.

Les historien om Misje, du og.